Kõige esimene reegel on, et tuleb jääda viisakaks. Et oleks kergem viisakaks jääda, tuleb rahurikkumisele reageerida kohe. Ei ole mingit mõtet lasta mitu tundi muusikal või õigemini seintest läbi kostval „tümpsul“ end närvi ajada ja siis minna naabrit sõimama. Tuleb minna kohe, kui häirimine tekib.

Naabrile on vaja viisakalt selgitada, et inimesed on Eestis vabad. Nad võivad vabalt kasutada oma õigusi ehk realiseerida oma vabadusi, aga ainult piirini, kui nad ei riku sellega teiste inimeste samasuguseid vabadusi. Naaber on täiesti vaba kuulama muusikat, mis talle meeldib. Aga naabril ei ole õigust otsustada teise inimese eest, mis muusikat ta kuulata tahab või kas ta üldse muusikat kuulata tahab.

Kui inimene hoiab oma tekitatud müra enda kinnistu piirides, on kõik korras. Kortermajas tähendab see sisuliselt muusika kõvemat kuulamist kõrvaklappe kasutades. Ka eramajas elades ei tohi tekitatud müra levida üle kinnistu piiride ja häirida naabrit.

Naabrile tuleb viisakalt rõhutada, et teie ei soovi muusikat kuulata. Et te soovite puhata, et oleks vaikus ja rahu. Naabritel ei ole õigust meelelahutust taga ajades, milleks muusika kuulamine ju on, segada ja häirida teisi inimesi.

Kui naaber teie viisakast märkusest välja ei tee, siis tasub veel kord naabri poole pöördudes meelde tuletada, et kui naabri poolt edastatud muusika on kosta teistele kinnistutele, siis võib seda pidada muusika avalikuks esitamiseks ehk avalikuks ürituseks, milleks peab olema KOV-i luba. Kas naabril on KOV-ist luba võetud?! Kui on, siis näidaku ette!

Kui siis ka midagi ei muutu, tuleb helistada politseisse. Öelda oma nimi ja muud kontaktandmed ja teatada, et te soovite teha avalduse rahu rikkumise kohta. Ainult sel juhul, kui on olemas konkreetne avaldaja, on politseist abi. Korrakaitsjad tulevad kohale ja kutsuvad rikkujad korrale.

Ise korda looma minnes on oht laskuda omavolisse, samuti võib kaasneda sündmusi, mis võivad lõppeda Kuslapi moodi.