Kohus põhjendas keeldumist mittetulundusühingute seaduse ja erakonna põhikirjaga, mis sätestavad, et juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine on üldkoosoleku pädevuses. Seega saavad äsja erakonnast välja visatud Jüri Ginter, Mikk Sarv, Andrus Mäesepp ja Riho Raassild erakonna juhatuses tööd jätkata, teatas sisetülides lõhenenud Roheliste erakonna Strandbergiga oponeeriv tiib.

„Otsust tehes eirati nii juhatuse liikmete teavituskohustust kui ka meie põhikirjalist protseduuri, otsust ei motiveeritud, eirati liikmete õigust olla nende käitumist ja tegevust puudutavate arutelude juures jne,“ sõnas roheliste juhatuse liige Riho Raassild.

Raassild lisas, et erakonnas eksisteeriva õigusliku segaduse lahendamiseks ei saa loota kohtu peale. „Vaid erakonna üldkogu saab tuua tekkinud olukorras selguse ja otsustada, millise kursi ja juhatuse all soovitakse edasi liikuda.“

17. mail viskasid seitse Marek Strandbergile lojaalset juhatuse liiget teisi juhatuse liikmeid teavitamata erakonnast välja kokku 22 aktiivset liiget, ehkki erakonna põhikirja järgi saab inimesi erakonnast välja arvata vaid lahkuda soovija isikliku avalduse alusel või aukohtu algatusel läbiviidava erakonna sisehääletuse teel. Ettekäändena kasutati MTÜ-de seaduse paragrahvi 16 lõiget 2, mis lubab MTÜ liikme välja arvata põhikirjast hoolimata „ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu“.