Rüütel ütles Delfile antud intervjuus, et kuivõrd oli vaja partei kriitilises olukorras oma arvamus välja öelda, ei ole tal plaani jooksvasse poliitikasse naasta.

Mida te ootate eelseisvalt Rahvaliidu kongressilt?

Ma ootan, et see kongress teeks reaalse, objektiivse otsuse, mis oleks kasulik ja väga vajalik Eesti praegusele ja keerulisele olukorrale rääkides majandussfäärist ja eelkõige sotsiaalsfäärist. See tähendab, et Rahvaliit, mis on seisnud kõigi nende väärtuste eest jätkaks ja annaks oma osa kõikide nende murede raskuste vähendamisse.

Keda te näeksite Rahvaliitu juhtimas?

Rahvaliidu liikmed peavad valima omale juhi. See ei ole praegu esimesel etapil võimalik ja õige on võibolla , et Rahvaliit, kes jätkab teeb tõelise programmi ja need, kes suudavad oma panuse sellesse programmi anda, nende seast siis ka valitakse uus juhtkond.

Kas te ise oleksite valmis Rahvaliidu esimeheks hakkama?

Ma olen öelnud seda varem ja ütlen praegu ka veel, et peale seda, kui olid presidendivalimised, siis ma nagu distantseerusin jooksvast poliitikast ja päevapoliitikast. Ma olen praegu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Unitary instituudi kaastöötaja ja põhiliselt tegelen ülemineku ühiskondadega ja selle tõttu, siis ka praegu jooksvasse poliitikasse ei tule. Aga kuivõrd ma olen Rahvaliidu üks loojatest ja aktiivselt selles töös omal ajal osalenud, siis oleks ebaõige praegu sellisel kriitilisel hetkel mitte oma arvamust öelda. Aga ma teen seda erakonnasiseselt, mitte kõikvõimalikele väljaannetele.

Kuidas te kommenteerite seda, et Keskerakond on taaskord asunud Rahvaliidu liikmeid üle meelitama?

Üks ja teine erakond on kutsunud enda erakonda ja muidugi omapoolsete lubadustega. Nii et kui on tunnetatav erakonna niisugune sisemine pinge, siis ilmselt kosilasi on palju. Ma ei oska öelda, kui palju sellest üks või teine kosilane on siis enam tööd teinud ja vaeva näinud ja kes vähem.

Kui kindel olete te selles, et Rahvaliit iseseisva parteina suudaks eelseisvatel riigikogu valimistel ületada valimiskünnise riigikokku pääsemiseks?

Niipalju, kui minuni on jõudnud informatsioon kõigepealt, kui palju rahvaliitlastest soovivad jätkata, siis see on siiski domineeriv osa Rahvaliidu liikmetest ja maakonnaorganisatsioonidest ja maakonna organisatsioonide osakondadest soovivad jätkata Rahvaliiduna. Rahvaliidu poole on pöördunud väga palju tõsiseid inimesi, sealhulgas vaimuinimesi, kes soovivad astuda Rahvaliitu, kui lahenevad need pinged, mis praegu on olnud, et on selgus Rahvaliidu järgnevas töös ja tegevuses. Ma usun, et kui sellised mõttevahetused, seisukohtade avaldused ja uue programmi täiendamine on läbi viidud, siis Rahvaliit on võimeline olema konkurentsivõimeline järgmise aasta riigikogu valimistel.