"Rahvaliidu juhatus kohustas Tallinna linnaühenduse juhte kutsuma kokku uue konverentsi, kuna 6. mail toimunud konverentsil esines olulisi rikkumisi," teatas Rahvaliidu liige Monika Kuzmina. "Erakonna juhtkond rahuldas täna Tallinna linnaühenduse liikmete avalduse, millele oli alla kirjutanud 60 liiget. Selles juhiti tähelepanu 6. mai konverentsil toimunud rikkumistele ja paluti korraldada uus erakorraline konverents, kus erakonna saatuse üle otsustajate ring oleks võimalikult lai ja otsustamine toimuks demokraatlikult.

6. mail toimunud Rahvaliidu Tallinna linnaühenduse konverentsil pidi määratama delegaadid erakorralisele kongressile, mis korraldatakse 23. mail Jõhvis. Kutses oli kirjas, et kõigil linnaühenduse liikmetel on hääleõigus, kuivõrd eelnevalt ei toimunud osakondades koosolekuid. Konverentsi alguses aga selgus, et mitmekümnel linnaühenduse liikmel ei lubata hääletamisel osaleda.

"Ootame juhatuselt ka hinnangut Tallinna linnaühenduse juhatuse esimehe Lauri Läänemetsa erakonna põhikirja rikkumise ja avalikult halvustava käitumise kohta erakonna liikmete suhtes," sõnas Rahvaliidu Tallinna linnaühenduse liige Raili Saska.

Rahvaliidu Tallinna linnaühendusse kuulub 590 liiget.

Kommunikatsioonijuht: juhatus sellist kohustust ei nõudnud

Rahvaliidu sisekommunikatsiooni- ja arendusjuht Kerttu Sikka teatas, et Rahvaliidu juhatus sellist kohustust Tallinna linnaühendusele kindlasti peale ei pannud. Samuti toonitas Sikka, et eelneva teate puhul polnud tegu ametliku Rahvaliidu teadaandega.