„Oleme juhatuse tasemel otsustanud, et toetame erakondade ühinemisläbirääkimisi uue tugeva jõu moodustamiseks. Kuna aga oleme iseseisev juriidiline isik ning peale mitmete piirkonna juhtidega vestlemist pidasime õigeks, et lõpliku otsuse oma tuleviku osas langetame peale Rahvaliidu kongressi toimumist 23. mail Jõhvis," ütles Rahvaliidu Noored juhatuse esimees Kristjan Jansen.

"Organisatsiooni arvamuse kujunemisel peab olema kaasatud kõikide piirkondade noorte arvamus. Selle saamiseks on vajalik meie organisatsiooni kõrgema otsustuskogu kokku kutsumine ning selle käigus langetada otsus meie tuleviku kohta.“

„Laupäeva õhtul levitatud pressiteade, nagu Rahvaliidu Noorte piirkonnajuhid ei toetaks ühinemist, on vaid mõne üksiku liikme isikliku seisukoha kajastus. Teate väljastaja Monika Kuzmina pole lisanud väidetava avalduse taga olevate isikute nimesid ning juhatusele pole laekunud isegi infot, et väidetaval koosolekul viibinud isikud üldse olid mõne piirkonna juhid. Ametlikult sellist koosolekut toimunud ei ole. Mul on piinlik, et ühinemise vastased on asunud selliselt avalikust eksitama. See annab märku nõrkusest, et appi võetakse sellised võtted, “ lisas Rahvaliidu Noorte juhatuse liige Anti Sepri.