Eriti suures ohus on tema sõnul töötud, kelle hulgaga Eesti OECD riikide seas hiilgab, töötute hüvitis on tema arvates liiga väike ja sellestki jäävad väga palju ilma, kirjutab Eesti Päevaleht.

Analüütikud täheldasid ka üldisemat sotsiaalse abi ebavõrdset jaotamist rikkamate ja vaesemate ühiskonnarühmade vahel.

Näiteks selgus, et 39 protsenti kõigist sotsiaalsetest toetustest läheb kõige rikkamale osale ühiskonnast (täpsemalt: kui jagada inimesed kümnesse gruppi, siis viiele rikkamale grupile), tervelt 59 protsenti pere- ja vanematoetustest läheb samuti rikkamale ühiskonna poolele.

Eksperdid rõhutasid, et tuleks laiendada nende inimeste ringi, kellel on õigus saada töötuskindlustushüvitist, teiseks peaks suurendama töötutoetust, mis praegu on Eestis teadupärast 1000 krooni kuus. Ühtlasi panevad väliseksperdid ette, et maksimaalset töötuskindlustushüvitise summat võiks kahandada.

Peretoetuste kohta arvab OECD, et vanemahüvitise ülempiiri võiks lanegtada.