„Võitlust ühtede okupantide poolel nende vastu, keda te peate teisteks okupantideks, ei saa kunagi nimetada vabadusvõitluseks,” on Kantor veendunud. „Selles mõttes ei kannata poliitilised väited, et Balti riigid võitlesid Wehrmachti vormis vabaduse eest, mingit kriitikat. Nad võitlesid Nõukogude võimu vastu, aga mitte iseseisvuse eest, sest fašistlik Saksamaa ei lubanud neile mingit iseseisvust,” ütles Kantor raadiojaama Ehho Moskvõ saates Leedu Delfi vahendusel.

Baltikumi rahvaid peeti fašistide poolt perspektiivituteks ja nad kuulusid vägivaldsele saksastamisele, tuletas Kantor meelde.