Keskkonnaminister kohtus täna Kose, Saku ja Kiili valla juhtidega, et käsitleda Nabala lubjakivimaardla ja Tuhala nõiakaevuga seonduvaid küsimusi ja kavandada edaspidiseid ühiseid tegevusi, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Nabala piirkond on looduslike tingimuste poolest keeruline, seetõttu on
nii vallajuhid kui ka elanikud avaldanud muret võimalike keskkonnamõjude
pärast, mis võivad kaasneda kavandatava kaevandamisega.

“Leppisime kokku, et juba nädala pärast, 4. mail kohtume
keskkonnaministeeriumis uuesti, et selgitada välja, milliseid uuringuid
oleks veel vaja teha selle piirkonna kohta veelgi põhjalikuma ülevaate
saamiseks,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Praegu on Nabalas pooleli keskkonnamõjude hindamine. Ka on ministeerium
teinud Keskkonnaametile ettepaneku kaaluda Nabala maastikukaitseala
loomise otstarbekust.

“Mida rohkem on meil andmeid, seda täpsemalt oskame seda piirkonda
hinnata. Nii et las eksperdid teevad oma tööd – praegu ei tule Nabalas
kaevandamise alustamine kõne allagi,” ütles Tamkivi.