President Toomas Hendrik Ilves kohtus täna Kadriorus Prantsusmaa välisministri Bernard Kouchner’iga, teatas presidendi kantselei.

Kohtumisel räägiti NATO uuest strateegilisest kontseptsioonist, mis toetub kollektiivse heidutuse ja kollektiivkaitse põhimõtetele. Eesti riigipea rõhutas, et uue kontseptsiooni puhul on oluline alliansi kõigi liikmete toetus ja kontseptsiooni omaksvõtt.

“See ei saa olla kusagil sündinud dokument, millega nõustumine on NATO liikmetele formaalsus, sest alliansi uus strateegiline kontseptsioon on tõhus vaid siis, kui see on meie kõigi vahel eelnevalt läbi arutatud ja omaks võetud,” ütles president Ilves.

Eesti riigipea ja Prantsusmaa välisminister kõnelesid ka kahe maa kaitsealasest partnerlusest, mille tihendamist peab Eesti väga oluliseks. President Ilves tänas Prantsusmaad koostöö eest võimaliku renegaat-lennuki intsidendi korral NATO välisministrite kohtumise ajal Tallinnas.

Samuti tänas Eesti riigipea Prantsusmaad toetuse ja abi eest Eesti riigiametnike prantsuse keele õppe täiustamisel.

“Olen kindel, et see aitab kaasa ka meie poliitilise ja majandusliku koostöö intensiivistumisele, lisaks kavandame rahvusvahelise prantsuse kooli rajamist Tallinnasse, mis soosiks prantsuskeelsete investorite ja spetsialistide Eestisse tulekut ning oleks vajalik ka välisdiplomaatidele, kes sooviksid anda oma lastele haridust prantsuse õppekavade järgi,” rääkis president Ilves.

Eesti on esitanud taotluse Rahvusvahelises Frankofoonia Organisatsioonis (OIF) vaatlejastaatuse saamiseks, meenutas president Ilves. See võimaldaks Eestil märgatavalt tihendada sidemeid suure hulga riikidega, kellega me jagame üldisi eesmärke ja väärtusi stabiilsuse, julgeoleku ja majandusliku edukuse tagamiseks ning hariduse ja teaduse edendamiseks.

Iraani tuumaprobleemist kõneldes ütles Eesti riigipea, et rahumeelse tuumaprogrammi muutumine sõjaliseks, ohustaks stabiilsust kogu maailmas.

“Iraan peab teadma ja tundma, et seisab vastamisi kõigi nende riikide ühtsusega, kes pole huvitatud pingete suurenemisest ei selles regioonis ega laiemalt ning meie ühtsus tuumaambitsioonidele vastu seismisel on kindel,” ütles president Ilves.