NATO välisministrid leidsid, et senised arengud strateegilise kontseptsiooni ettevalmistamisel ja peasekretäri kokku kutsutud ekspertide rühma tegevus on olnud positiivsed. “Oluline on kõigi osapoolte kaasamise ja läbipaistva lähenemise jätkumine strateegilise kontseptsiooni koostamise protsessis,” märkis välisminister Urmas Paet pressiesindaja teatel.
Vaata ülejäänud fotosid SIIT.

Kohtumise võõrustaja välisminister Urmas Paet põimis oma tervituskõnes Tallinna ajaloo ja NATO väljakutsed 21. sajandil. “Meie julgeolek ei seisne mitte müüride ja vallikraavide ehitamises, vaid me seisame kindlalt tänu meie jagamatutele väärtustele. Need on demokraatia, solidaarsus, avatus ja ühised kohustused,” rõhutas Paet.

Välisminister Paeti sõnul peavad NATO esmased ülesanded – kollektiivne heidutus ja kaitse ning Euro-Atlandi ala julgeoleku edendamine – uues strateegilises kontseptsioonis selgelt kirjas olema. “Strateegilise kontseptsiooni tuumaks peab jääma kollektiivne kaitse ja usutav heidutus,” rõhutas Paet.

Välisministrid tõdesid, et uues strateegilises kontseptsioonis on oluline realistlikult käsitleda ka NATO ees seisvaid uusi väljakutseid nagu küberjulgeolek ning suhteid partneritega, eelkõige Venemaaga.

Teise olulise teemana arutasid välisministrid NATO peakorteri reformi, et kaasajastada organisatsiooni ühise rahastamise mudelit, komiteede süsteemi ja tõhustada rahvusvahelise sekretariaadi struktuuri. Välisministrid avaldasid põhimõttelist toetust peasekretär Rasmusseni reformikavadele. “Eesti toetab NATO peakorteri reformimist, soovime tagada NATO organisatsiooni tõhusama ja tänapäeva nõuetele vastava toimimise,” selgitas Paet.

Välisministrid kinnitasid, et avatus on NATO peamine koostööpõhimõte kõigi partneritega, kes on huvitatud panustamisest Euro-Atlandi ala rahu ja julgeoleku tagamisse. Välisminister Paet kinnitas, et NATO avatud uste poliitika jätkumine on oluline. „NATO avatud uste poliitika tugevdab üldist julgeolekukeskkonda. Partnerluse raames on oluline ka NATO koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega,“ märkis Paet.

“NATO ja EL-i strateegilisel partnerlusel on suur tähtsus ja selle raames peaksid mõlemad organisatsioonid võtma suurema vastutuse tõhusama koostöö arendamiseks,” lisas Paet. Välisminister Paet kinnitas ka Eesti jätkuvat toetust Makedoonia pürgimustele saada NATO liikmeks.

NATO välisministrite kohtumine jätkub täna Estonia kontserdisaalis Eestit tutvustava kultuuriprogrammiga, see on rännak läbi siinse looduse ja mõttemaailma, mis algab varasest rahvapärimusest ja lõpeb tänase päevaga. Kultuuriprogrammi lavastas Jaanus Rohumaa ja teiste hulgas esinevad ansambel Zetod ja Peeter Volkonski, kõlab Arvo Pärt Andres Kaljuste esituses ning Veljo Tormis tütarlastekoori Ellerhein esituses.

Kultuuriprogrammile järgneb välisministrite tööõhtusöök, millel keskendutakse tuumaheidutusele ja raketitõrjele. Välisministrite kohtumine jätkub reedel, mil arutusele tulevad NATO ja Venemaa suhted ning toimub Afganistani rahvusvahelistesse julgeolekuabijõududesse panustavate riikide välisministrite kohtumine.

Lisaks NATO liikmesriikidele osalevad kohtumisel ka mitme rahvusvahelise organisatsiooni esindajad.