Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 67 riigikogu liikme 19. aprillil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette lisada peatükile „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“ paragrahv 53¹ järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon, edastas riigikogu pressiteenistus.

Õiguskomisjoni kolmapäeval algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu eesmärk on pakkuda ajutistesse makseraskustesse sattunud füüsilistele isikutele võimalus ümber kujundada võlad, ületada makseraskused, vältida pankrotimenetlust, õppida toime tulema tulevikus tekkivate finantskohustustega ning taastada oma maksevõime.

Selleks nähakse ette uus kohtumenetlus, milles on võimalik füüsilise isiku võlgade ümberkujundamine, sh maksetähtaja pikendamine, ositi täitmise võimaldamine või ka kohustuste vähendamine. Menetlus baseerub sarnastel põhimõtetel saneerimisseadusega, võimaldades alternatiivi pankrotimenetlusele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid