Paet ja Kouchner tõdesid, et Eesti ning Prantsusmaa vahel on hea kaitsealane koostöö ning seda tuleks veelgi tihendada. Välisminister Urmas Paet tänas oma Prantsusmaa kolleegi õhuturbe teostamise eest Eestis, Lätis ja Leedus - alates selle aasta jaanuarist osaleb Prantsusmaa NATO õhuturbemissioonil Balti riikides. „Prantsusmaa osaleb Balti riikide õhuturbes juba teist korda, hindame seda kõrgelt,“ sõnas Paet. Rääkides julgeolekukoostööst peatusid ministrid ka Mistral tüüpi laevade Venemaale müümise teemal.

Paet kinnitas, et Eesti on esitanud ametliku sooviavalduse saada Euroopa Liidu õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna IT-süsteemide agentuuri asukohamaaks. „Peame oluliseks infotehnoloogia senisest efektiivsemat kasutamist Euroopa Liidu sisejulgeoleku valdkonnas, mistõttu on vajalik luua eraldiseisev IT-agentuur. Võttes arvesse Eesti arenenud IT-sektorit usume, et meil on olemas kõik eeldused, et olla loodavale agentuurile heaks asukohamaaks,“ sõnas välisminister.

„IT-agentuuri rajamine Eestisse looks nii meile kui Prantsusmaale kasulikke koostöövõimalusi infotehnoloogia senisest efektiivsemal kasutamisel ELi sisejulgeoleku valdkonnas,“ lisas Paet. Eesti välisminister ütles, et oluline on järgida 2003. aasta Euroopa Ülemkogu otsust, mille kohaselt peavad uued Euroopa Liidu agentuurid paiknema uutes liikmesriikides.

Kohtumisel kõneldi veel Eesti kandideerimisest Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) vaatlejaks. Välisminister Paeti sõnul on Eesti ja frankofoonse kultuuriruumi vahel arenenud mitmeid kultuurilisi puutepunkte.

„Eesti peab oluliseks võimalikult tihedat rahvusvahelist integratsiooni, sealhulgas kontakte prantsusekeelse kultuuriruumi riikidega. OIF taotleb samu eesmärke, mida ka Eesti oma välispoliitikas tähtsaks peab – demokraatia, inimõiguste ja vabaduste edendamine, rahu ja arengu tagamine. Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni vaatlejastaatus aitaks anda ka täiendava tõuke kultuurivahetusele ning teaduskoostööle frankofoonsete riikidega,“ ütles Paet. Organisatsioon ühendab 70 riiki, sealhulgas 14 vaatlejariiki üle maailma.

Eurotsooniga liitumisest rääkides märkis välisminister Urmas Paet, et Eesti soovib euro-alaga ühineda 2011. aasta algul. „Eurole üleminek suurendab olulisel määral Eesti elanike ja Eestisse investeerijate kindlustunnet majanduskeskkonna stabiilsuse suhtes,“ lausus Paet.