“Nabala maastikukaitseala moodustamiseks ekspertiisi koostamine on
üks samm sellel teel, et kaitsta ka Tuhala nõiakaevu, kuid mõistagi
on oluline kogu piirkonna veerežiimi säilimine,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Praegu on Nabala piirkonnas Rahaaugu hoiuala ja Tammiku
looduskaitseala, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Kui ekspertide
arvamus kinnitab, et vajalik on ka Nabala maastikukaitseala, siis selle
loomine algatatakse.

Ettepaneku Nabala maastikukaitseala moodustamiseks tegi MTÜ Tuhala
Looduskeskus. Ühtlasi tegi keskus ettepaneku sealse lubjakivimaardla
aktiivtarbevarude ümberhindamiseks passiivvarudeks.

“Nabalas on aktiivse tarbevaruna arvel vaid 9,5 protsenti seal
leiduvast lubjakivist,” märkis Tamkivi. “Selle varu passiivseks
kuulutamine sõltub samuti sellest, kas ekspertide uuringud ja hinnangud
näitavad vajadust kogu Nabala piirkonna kaitse alla võtmiseks.”

Keskkonnaministeerium on algatanud keskkonnamõju hindamise Nõmmevälja,
Nõmmküla, Tammiku ja Tagadi uuringualadel, kus kolm ettevõtet soovivad
hakata kaevandama. Keskkonnamõju hindavatel ekspertidel tuleb välja
selgitada ka taotletavate karjääride koosmõju. Kõik needki
eksperthinnangud aitavad selgusele jõuda selles, kas maavaravaru tuleb
ümber hinnata passiivseks.

“Las eksperdid teevad oma tööd – Tuhala Nõiakaevule tõuseb sellest
ainult kasu,” märkis keskkonnaminister Tamkivi. Ta lisas, et enne
lõpliku selguse saamist ei allkirjasta ta ühtegi kaevandamisluba
Nabala maardlasse.

Kuni eksperdid analüüsivad kaitseala moodustamise vajalikkust, on
Keskkonnaametil ja kohalikel omavalitsustel õigus kaaluda haldusakti
(näiteks raieloa) peatamist, kui taotletav tegevus võib mõjutada
ettepanekus nimetatud väärtuste seisundit.