Koos presidendiga olid lennukis:

Ryszard Kaczorowski  — viimane Poola president eksiilis

Frantiszek Gągor  — Poola armee peastaabi ülem

Krzysztof Putra  — Poola seimi asespiiker

Krystyna Bochenek  — Poola senati asespiiker

Jerzy Smajdziński  — Poola seimi asespiiker ja endine kaitseminister

Władysław Stasiak  — Poola presidendi kantselei ülem

Aleksander Szczygło  — Poola rahvusliku julgeoleku büroo ülem

Jacek Sasin — Poola presidendi kantselei ülema asetäitja

Paweł Wypych — Poola presidendi kantselei riigisekretär

Stanisław Komorowski — Poola asekaitseminister

Tomasz Merta — Poola kultuuriministri asetäitja

Maciej Płażyński — endine Poola seimi spiiker

Mariusz Kazana — Poola diplomaatilise protokolli ülem

Mariusz Handzlik — Poola presidendi kantselei töötaja

Andrzej Kremer — Poola välisministri asetäitja

Grzegorz Dolniak — Poola seimi liige

Przemysław Gosiewski — endine Poola peaministri asetäitja

Zbigniew Wassermann — Poola seimi liige

Janusz Kochanowski — Poola inimõigustekomissar

Jerzy Bahr — Poola suursaadik Venemaal

Leszek Deptuła — Poola seimi liige

Grażyna Gęsicka — Poola seimi liige

Sebastian Karpiniuk — Poola seimi liige

Izabela Jaruga-Nowacka — Poola seimi liige

Aleksandra Natalli-Świat — Poola seimi liige

Arkadiusz Rybicki — Poola seimi liige

Jolanta Szymanek-Deresz — Poola seimi liige

Wiesław Woda — Poola seimi liige

Edward Wojtas — Poola seimi liige

Janina Fetlińska — Poola senati liige

Stanisław Zając — Poola senati liige

Janusz Krupski — Poola represseeritute ja vabadusvõitlejate liidu esimees

diviisikindral Tadeusz Płoski — Poola armee katoliku piiskop

brigaadikindral Miron Chodakowski — Poola armee õigeusu piiskop

polkovnik Adam Pilch — armee evangeelne hingehoidja

alampolkovnik Jan Osiński — Poola armee kaplanaadi esindaja

Edward Duchnowski — Poola Siberisse küüditatute liidu peasekretär

prelaat Bronisław Gostomski —

Zdzisław Król — Varssavi Katõnis mõrvatute perede liidu kaplan 1987-2007

Andrzej Kwaśnik — Katõnis hukatute perede liidu kaplan

Tadeusz Lutoborski

Bożena Łojek — Poola Katõni fondi esinaine

Stefan Melak — Poola Katõni komitee esimees

Stanisław Mikke

Bronisława Orawiec-Loffler

Katarzyna Piskorska

Andrzej Sariusz

Wojciech Seweryn

Leszek Solski

Teresa Walewska-Przyjałkowska

Gabriela Zych

Ewa Bąkowska

Bartosz Borowski

Dariusz Malinowski

kindral Bronisław Kwiatkowski — Poola tanki- ja dessantvägede ülem

diviisikindral Tadeusz Buk — Poola maaväe ülem

diviisikindral Włodzimierz Potasiński — Poola erivägede ülem

viitseadmiral Andrzej Karweta — Poola mereväe ülem

brigaadikindral Kazimierz Gilarski — Varssavi garnisoni ülem