Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et 22.09.2009 ennelõunal helistas siis SDE peasekretäri ametis olnud Randel Länts ajalehe Postimees reporterile Tuuli Kohile ja ütles, et Rein Lang oli siseministri kohuseid täites tühistanud Sergei Markovi sissesõidukeelu. Päeva jooksul sai Tuuli Koch eeluurimisel tuvastamata allikalt teada, et lisaks Sergei Markovile plaaniti tühistada ka Vassili Jakemenko viisakeeld, kuid seda ei tehtud.

Sama päeva pärastlõunal helistas Tuuli Koch Rein Langile, kes kinnitas nii Sergei Markovi viisakeelu muutmist kui ka seda, et välisministeerium oli teinud samasisulise taotluse Vassili Jakemenko osas. Taotluse tegemise tagamaid selgitas hiljem Tuuli Kochile off the record põhimõttel Urmas Paet. Mida Urmas Paet Tuuli Kochile täpselt rääkis, ei ole teada, kuna pooled ei suutnud kõne sisu üksikasjades meenutada.

22.09.2009 õhtul helistas Tuuli Kochile välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja teatas, et Tuuli Kochile on saanud teatavaks riigisaladus ja selle avaldamisest tuleb hoiduda. Kuna Tuuli Koch oli selleks ajaks juba artikli üle andnud ja töölt lahkunud, andis ta kantslerilt saadud info telefoni teel edasi ajalehe päevatoimetaja Margus Mihkelsile. See toimus ajal, kui Tuuli Kochi artikliga lehekülg oli juba küljendatud ja trükikojale edastatud. Kuigi lehe tagasikutsumine trükikojast olnuks võimalik, Margus Mihkels seda ei teinud.

Riigiprokuratuuri hinnangul sisaldas 23.09.2009 ajalehes Postimees ilmunud artikkel: „Lang lubas Eestit rünnanu taas riiki,“ piiratud tasemega riigisaladust osas, mida puudutab Vassili Jakemenkot. Samas, kriminaalsüüd riigiprokuratuur kellegi käitumises ei tuvastanud.

Tuuli Kochi puhul ei saa rääkida riigisaladuse tahtlikust või ettevaatamatust avalikustamisest põhjusel, et ta ei teadnud artikli kirjutamise ajal, et talle teatavaks saanud info on salastatud. Samuti oli õiguspärane Margus Mihkelsi otsus jätta leht trükikojast tagasi kutsumata. Tema või ajalehe Postimees õiguslikust kohustusest artiklit mitte avaldada saaks rääkida juhul, kui riigi esindajad oleksid tekkinud olukorrast informeerinud ajalehe peatoimetajat või teisi vastutavaid töötajaid. Seda aga ei tehtud.

Kinnitades Tuuli Kochile juba allika kaudu teadaolevat asjaolu, et viisakeelu tühistamist taotleti ka Vassili Jakemenko osas, avaldas Rein Lang piiratud tasemega riigisaladuse. Oma sõnul ei pidanud Rein Lang nime kinnitamist õigusvastaseks, kuna ta jõudis telefonikõne ajal veendumusele, et ajakirjanikule on see fakt niigi teada. Riigiprokuratuur seda seisukohta ei jaga, kuid leiab, et see omab tähtsust Rein Langi käitumise karistusõiguslikul hindamisel. Nimelt ei ole tahtlik tegu õigusvastane, kui isik kujutab endale ette asjaolusid, mis välistaksid teo õigusvastasuse (karistusseadustik § 31 lg 1). Sellisel juhul vastutab isik ettevaatamatusest toimepandud süüteo eest. Piiratud tasemega riigisaladuse avalikustamine ettevaatamatusest on kuriteona karistatav juhul, kui sellega kahjustatakse oluliselt julgeolekut. Sellist kahju eeluurimisel ei tuvastatud.

Kuna Urmas Paeti ja Tuuli Kochi telefonivestluse täpne sisu pole teada, siis ei ole võimalik hinnata, kas see sisaldas riigisaladust või mitte.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid