Ehkki avalikult sellisest summast räägitud ei ole, saatis siseminister Marko Pomerants kõigile oma Euroopa Liidu kolleegidele Eestit loodava IT-agentuuri asukohana reklaamiva kirja. Pomerants ütleb selles, et me oleme valmis agentuuri rajamist toetama 17 miljoni euro ehk üle 265 miljoni krooniga. Sellele lisanduks 50 miljonit krooni Eu roo pa kooli õppekava järgiva kooli rajamiseks, kus agentuuri umbes 150 töötaja lapsed õppida saaksid. Töökohtade tekkimine ongi üks olulisemaid põhjusi, miks valitsus agentuuri Eestisse meelitamise pärast nii tugevalt pingutab. 

Umbkaudu 80 miljonit krooni arvestatakse agentuurile hoone rajamiseks. IT-agentuuri võimaliku asukohana on pakutud kaht kohta: rahandusministeeriumi hoone laiendus aadressil Suur-Ameerika 1 ja Kolde puiestee 67a. Esimesel aastal tegutseks agentuur siiski Tallinna Ülemiste Citys üüripindadel, milleks kuluks kuni 2,7 miljonit krooni.

Kõige suurem summa, kokku kuni 183,5 miljonit krooni, kulutataks aga aastatel 2013–2015 Kose valda 8,5-hektarisele maatükile uue peaserveriruumi ehitamiseks. 1,7 miljonit krooni on valitsus valmis kulutama agentuuri loomise ajal nõu andva tugimeeskonna peale. 

Pomerants möönis, et enam kui 300 miljonit krooni on suur summa, ent selle suuruse üle valitsuses tema sõnul erilist diskussiooni ei olnud. „Esiteks ei ole veel selge, kas me IT-agentuuri saame endale või ei saa, ning teiseks pole kindel, kas kõik kulutused tuleb ka teha või mitte,” ütles ta, viidates sellele, et Kosele serveriruumi rajamise vajadus pole kaugeltki kindel. Minister lisas, et kõik summad on esialgu ka hüpoteetilised. „Agentuuri loomine Tallinna annaks vunki kogu Eesti IT-valdkonnale, välisspetsialiste saaks kasutada õppejõududena, tekiksid uued lisandväärtust andvad koostööprojektid, lisahoogu saaks lennuühendus,” põhjendas Pomerants üle 300 miljoni kulutamise vajalikkust.

Kõigepealt tuleb aga Euroopa Liidu nõukogul ja Euroopa Parlamendil otsustada, kas IT-agentuur luuakse tõepoolest Eestisse. Ehkki ideaalis peaks otsus langetatama veel Hispaania eesistumise ajal ehk hiljemalt juunis, kipub Pomerantsi sõnul selleks aega juba nappima. „Nõukogu aprillikuisel istungil seda igatahes päevakorras ei ole,” ütles ta.