Moskva linnapea Juri Lužkovi eeskujul soovib ka Kirovi (endine Vjatka ja Hlõnov) linnavalitsus paigutada Suure Isamaasõja lõpu 65. aastapäeva juubelipidustuste puhuks tänavatele tollase riigipea Jossif Stalini-Džugašvili kujutistega stendid. Nendega soovitakse selgitada tema rolli ja tähtsust Vene-Saksa sõjas saavutatud võidus.

Kirovi linnapildi kujundamise orgkomitee otsusega ilmuvad linnatänavatele plakatid seeriast „Nõukogude Liidu marssalid“ – mõningatel nendest on teiste seas ka marssali auastet kandnud Stalin, teatab Interfax.

Linnavalitsuse pressiteenistusest öeldi infoagentuurile, et võttes vastu seda otsust orgkomitee „juhindus veteranide arvamusest“. 

Ühiskondliku poliitrepressioonide ohvrite Vjatka regionaalse organisatsiooni esimees Mansur Magdejev ütles, et kui Stalini portree ilmub Kirovi tänavatele, siis saadetakse võimudele protestikiri ja tehakse algust miitingutega.

Juba varem – kolme märtsikuise ööpäeva jooksul Kirovis juba rippusid marssalite seltskonnas kujutatud Stalini plakatid. Seda tegi ilma võimude loata üks kohalik ärimees.

Palvega kaunistada Moskva "suure juhi" portreedega on linna- ja föderaalvõimude poole korduvalt pöördunud pensionärid ja erinevate veteranide organisatsioonide esindajad. Stalini kujutisi pole sellistel puhkudel kasutatud aastakümneid.

Kirik ja inimõiguslased on aga sellele sammule vastu. 18. veebruaril võttis sõna ka riigiduuma spiiker ja võimupartei Ühtne Venemaa kõrgema nõukogu esimees Boriss Grõzlov, kes on samuti kategooriliselt vastu Stalinit ülistavate stendide ülespanemisele Moskvas.