"Küberruumis on palju rohkem peidupaiku, kust rünnakud võivad lähtuda, kui füüsilises maailmas," selgitas Aaviksoo pressiesindaja teatel.

"Lisaks on selge, et juriidilised võimalused küberkuritegude ja rünnakute ärahoidmiseks, on täna selgelt vähearenenud," lisas kaitseminister.

Kaitseminister rõhutas foorumil ka, et võti küberrünnakute ärahoidmiseks kogu maailmas on erasektori ja valitsuste parem koostöö, sest mõlemal on selleks selge huvi olemas.

Enamus IT-infrastruktuuri on kogu maailmas erasektori omanduses, samuti on enamus internetikasutajaid erafirmad ja ettevõtted - seega on just nemad suurimad kahjukannatajad, kui riik peaks langema küberrünnakute ohvriks, ütles kaitseminister.

Lisaks esinemisele Stanfordi Ülikoolis kohtus kaitseminister visiidi käigus ka Silicon Valleys tegutsevate Eesti ettevõtjatega, Stanfordi Ülikooli ja San Francisco Ülikooli ning firma Symantec juhtkondadega, kellega arutati arenguid küberjulgeoleku valdkonnas ja võimalikke ühisprojekte.

"Eesti tegevus küberturbe valdkonnas, eriti pärast 2007. aasta aprilliründeid ja NATO kompetentsikeskuse käivitumist, on väga suure rahvusvahelise huvi objektiks. Peame neid võimalusi - ja mitte ainult kaitseministeeriumi eestvedamisel - oluliselt enam ära kasutama. Eesti sugusel väikeriigil on unikaalne võimalus muuta oma tuntus ja suutlikkus küberkaitse valdkonnas ka majanduslikuks ja poliitiliseks kapitaliks, milleks vajame senisest eesmärgipärasemat koostööd erinevate ametkondade ja erasektori vahel," toonitas kaitseminister Aaviksoo.

Kaitseminister naaseb Eestisse täna õhtul.