Vaatide sisu pole Nord Stream uurida lasknud. Soome firma tehtud riskianalüüsi kohaselt võib meres leiduva kaaliumtsüaniidivaadi purunemisel mõne päeva jooksul mitme kilomeetri suurusel alal hukkuda vähemalt pool mereelustikust, kirjutab Tartu Ülikooli teadusuudiste portaal novaator.ee.

Nord Stream AG pöördus 12. märtsil 2010 Eesti välisministeeriumi poole kirjaga, milles küsib luba seire teostamiseks Eesti majandusvööndis. Väljapakutud seireprogramm on Soome ametkondadega juba kooskõlastatud ning Nord Stream AG palub oma kirjas võimalust laiendada seda ka Eesti vetesse. Eestile esitatud dokumentide hulgas puudub aga info pärast  2. novembrit 2009 Soomele veeloa saamiseks esitatud mitmete oluliste dokumentide kohta, teatas Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esindaja Ivar Puura.

Puura sõnul on Nord Stream AG on püüdnud Eestile pakkuda "põrsast torus", jättes targu lisamata Soomele loa veeloa taotlemiseks tänavu 8. ja 13. jaanuaril esitatud lisadokumendid - ülevaate 581 kemikaalidega seotud vaadi levikust gaasitrassil, alates kilomeetripunktist 123 Vene piiril ning lõpetades kilomeetripunkt 498 juures Rootsi vetes.

Dokumentidest, mille on koostanud Ramboll Finland, selgub et kaugjuhitava allveerobotiga filmitud 581 objekti on jagatud nelja riskiklassi: 0 - sisu ühenduses mereveega (367 tükki); 1 - sisu osaliselt ühenduses mereveega (93 tükki), 2 - seinas auke, sisu tõenäoliselt ühenduses mereveega (39 tükki), 3 - terved vaadid (82 tükki). Vaatide ruumala on 15-300 liitrit, enamikul 200 liitrit.

Ehkki enamiku katkiste vaatide puhul on kirjelduses viidatud, et vaadi sisu on osaliselt lekkinud, kuid vaadis on sisust jälgi, ei ole võetud ühtegi proovi vaatide sisu keemilise koostise analüüsiks.