"Esimese hanke välja kuulutamine on projekti EstWin avalöök," ütles Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhataja Olav Harjo. 

"Oleme möödunud sügisest loonud meeskonna, kandnud võrgu Eesti kaardile ja nüüd asume valima projekteerijaid ja ehitajaid, kes kiire interneti asulatesse viiksid. Loodan väga, et hanke võitjad asuvad peale lume sulamist koheselt tööle ning suve lõpuks on kiire internet jõudnud juba esimestesse asulatesse."

Harjo toonitas, et projekti EstWin raames rajatakse lairibavõrk asulate keskustesse ja sealt edasi ehitavad juurdepääsuvõrgud ning paigaldavad vajalikud seadmed juba kohalikud sideettevõtjad.

Esimese hankega soovib sihtasutus välja valida parimad terviklahenduste pakkumised avalikkusele kättesaadava elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste projekteerimiseks ja ehituseks. Hange ho?lmab fiiberoptiliste võrkude ja muude liinirajatiste rajamiseks vajalike geomõõdistustööde teostamist, tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist, materjalide hankimist ning ehitustööde teostamist. Hange koosneb seitsmest geograafiliselt eraldiseisvast projektist. Kõikide trasside kogupikkus on ligi 400 kilomeetrit. Pakkumiste tegemise tähtaeg on 31. märts. 

Kiiret internetti hakatakse kõigepealt arendama 26 vallas: Väike-Maarja, Tapa, Roosna-Alliku, Rakke, Põltsamaa, Pajusi, Paide, Laekvere, Koigi, Koeru, Kareda, Järva-Jaani, Jõgeva, Imavere, Ambla, Albu, Võru, Vastseliina, Varstu, Tõlliste, Taheva, Rõuge, Mõniste, Karula, Haanja, Antsla vallas. 

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus asutati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuniatsiooni Liidu (ITL) liikmete poolt 11. augustil 2009. aastal.

Sihtasutuse eesmärk on ellu viia projekt EstWin. Aastaks 2015 peab olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis. Oma eesmärgi saavutamiseks peab sihtasutus järgneva viie aasta jooksul paigaldama üle 6000 kilomeetri optilisi kaableid ning looma üle 1400 võrguühenduskoha.