Plaan sai teatavaks pärast Turtšaki visiiti ainsasse Petseri tagusesse setu talumuuseumi Radaja külas, vahendab Setomaa Valdade Liit infoagentuuri PAI.

"Tahaksin, ootamata ära Venemaa valitsuse otsust setodele väikesearvulise põlisrahva staatuse andmisest, kinnitada oma programmi selle rahva säilitamiseks," sõnas Turtšak. "Erilist tähelepanu peab osutama setudele heade elutingimuste loomisele. Peame tegema nii, et noortel oleks sellel maal hea elada ja perspektiivis hakkaksid põlissetud Eestist meile kolima."

Kuberner andis korralduse töötada välja ettepanek Radajal toimuva setu festivalile regionaalse festivali andmise staatus, mis tema meelest võimaldab suunata festivali korraldamiseks lisavahendeid. "Me ühtlasi jälgime setudele väikesearvulise põlisrahva staatuse kooskõlastamist Vene Föderatsiooni valitsuses, milleks on teinud ettepaneku regionaalarengu ministeerium," märkis kuberner.