"Euroopas mõrvati hitlerliku poliitikatulemusel ligi kuus miljonit juuti, kellest veerand olid lapsed.Massimõrva võimalikuks osutumine 20. sajandi Euroopas, peaks olemahoiatuseks kõigile, et see ei korduks 21. sajandil. Kutsun teid kõikiavaldama austust holokausti ohvritele," ütles kaitseminister Jaak Aaviksoo mälestusüritusel peetud kõnes.