Eelmisel aastal Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi poolt inimõigustest kinnipidamist vanglates jälgima loodud komisjon süüdistab prokuröre, siseministeeriumi ning vanglaametnikke selles, et need ei teinud midagi Magnitski ebainimliku kohtlemise takistamiseks, kirjutab Financial Times.

Samuti süüdistatakse võime Magnitski meditsiinilisest esmaabist ilmajätmises, et sundida teda valetunnistust andma, ja järelvalvekomisjoni töö tahtlikus takistamises.

„Oli selge, et nad valetasid meile. Nad valetasid palju,” ütles komisjoni raporti põhiautor Valeri Boršev.

Vanglate meditsiinipersonali küsitleda ei lastud ning kinnipeetavad kartsid rääkida. Butõrka vangla ülem keeldus nimetamast valvurit, kes eskortis Magnitskit Butõrkas kiirabiautosse, öeldes, et ei soovi tema tapmist.

Magnitski vahistati 2008. aasta novembris süüdistatuna maksudest kõrvalehoidmises. Koos temaga süüdistati endise Venemaa suurima investeerimisfondi Hermitage Capitali ameeriklasest asutajat William Browderit, kes võitles korruptsiooni vastu Vene suurettevõtetes. Browderil on alates 2005. aastast keelatud Venemaale siseneda.

Mõni päev enne arreteerimist avaldas Magnitski kõrgete siseministeeriumi ametnike nimed, kes osalesid tema väitel Hermitage Capitali paljastatud pettustes.

Enne vahistamist hea tervise juures olnud Magnitskil tekkis vangistuses raske kõhuhäda, kuid võimud keeldusid talle arstiabi andmast. Raportis öeldakse selle kohta, et võimud võisid nii rikkuda Magnitski õigust elule.

Rikkudes mitmeid vanglate sisereegleid, viidi advokaati ühest vanglast ja ühest kongist teise ning hoiti lubamatult kitsastes ja ebasanitaarsetes tingimustes. Kogu vangistuses viibitud aja ei lubatud perekonnaliikmetel Magnitskiga kohtuda.

Raportis rõhutatakse Moskva kohtuniku vastutust, kes pikendas Magnitski vahi all hoidmise luba neli päeva enne tema surma, keeldudes arvesse võtmast kirjalikke tõendeid Magnitski halveneva tervisliku seisundi kohta.