Jõuluprojektis osalevad ja külla ootavad:
Eesti Loomade Vabatahtlikud, Haapsalu Loomaabi MTÜ, Kasside Turvakodu,
MTÜ Kassiabi, MTÜ Loomade Hoiupaik Tallinnas, MTÜ Toolse Kodutute
Lemmikloomade Varjupaik, Pesaleidja, Rakvere Koduloomade Varjupaik, MTÜ
Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu, Valga Varjupaik, Viljandi Varjupaik,
Virumaa Varjupaik, Võru Varjupaik.
Mis ajal varjupaigad külastajaid ootavad, seda näed SIIT!