Uurimiskomisjon kavandas oma tegevuse ühe aasta peale ja on püüdnud kavandatust ka täpselt kinni pidada. Ometi on erikomisjoni volituste lõpptähtaja lähenemisel selgunud, et sõltumata komisjoni püüdlustest ja tahtest ähvardab komisjoni ajanappus.

Riigikogu pikendas täna komisjoni volitusi 15. aprillini 40 poolthäälega.

Uurimiskomisjonil on veninud plaanitust kauemaks isikute ärakuulamine, kuna väljakutsutud isikud pole saanud alati tulla komisjoni poolt paika pandud ajal ning ärakuulatavate isikute ring on ärakuulamiste käigus laienenud.

Ajahädas on erikomisjon ka seepärast, et suhtlemine erinevate riigiasutuste ja institutsioonidega on aeganõudvam, kui seda oleks oodanud. Reeglina vastatakse komisjoni kirjalikele järelepärimistele ja pöördumiste mitte varem kui täpselt kuu aja pärast, kuigi pahatihti vastuse sisust ei saa järeldada, et vastuse koostamine oleks pidanud nii kaua aega võtma, seisab eelnõus.

Samuti võttis kauem aega Tartu Ülikoolilt tellitud juriidiline ekspertiis KGB likvideerimise käigus Eesti ja KGB vahel sõlmitud protokollidele, kokkuleppele ja lõppaktile.