29. oktoobril allkirjastatud käskkirjas on ka kirjas, et välislähetusse saatmine on lubatud ainult erandkorras, ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töötajatel on keelatud osaleda tasulistel koolitustel, v.a osalemine linnakantselei korraldatavatel tsentraliseeritud koolitustel, selgub Tallinna linnavalitsuse dokumendiregistrist.

Põhi- ja väheväärtuslikku vara on lubatud osta üksnes erandkorras ja üldjuhul vaid kasutusrendi tingimustel finantsdirektori ja linnavalitsuse liikme kooskõlastusel. Ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on keelatud aasta lõpul bürootarvete ja igapäevategevuseks vajalike kulumaterjalide laovaruna ettetellimine ja ostmine ning kõigil linna ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel viia laovarud tuleb aasta lõpuks miinimumini. Samuti ei tohi teha ettemaksu ostetavate teenuste või kaupade eest, va finantsdirektori ja linnavalitsuse liikme kooskõlastusel;

Ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on lubatud perioodika väljaannetest tellida 2010. aastaks ametialaseks kasutamiseks üks üleriigiline päevaleht asutuse teenistuse ja mitmel aadressil asuva asutuse struktuuriüksuse kohta (v.a. linnakantselei avalike suhete teenistus). Erandkorras on lubatud ka tööks vajalike erialaväljaannete tellimine, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada linnavalitsuse liikmega.

Ka asutustes remondi tegemine on tugevalt piiratud. Seda tohib teha ainult linnavalitsuse liikme kooskõlastusega, kui enne käesoleva käskkirja andmist on sõlmitud leping või alustatud hankemenetlust või on remont vajalik linnavara säilimise tagamiseks või kolmandale isikule kahju tekkimise ärahoidmiseks.

Kulude kokkuhoiu eesmärk novembris ja detsembris on teha ettevalmistusi linna 2010. aasta eelarve tegevuskulude säästlikumaks kasutamiseks ning vabanevate vahendite suunamiseks eeskätt kodanikele avalike teenuste osutamise tagamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid