„Mingi kõhutunne ütleb mulle, et see asi ei ole veel üldse lõppenud,” ütles Reinaas Eesti Päevalehele.

„Aga küll siin hakkab veel midagi välja tulema ja kui ei tule, siis on lätlased ikka väga veidralt käitunud,” arvas Reinaas.

„Kui nende eesmärgiks on tõepoolest Läti maine parandamine, siis me saime ju päris palju uut informatsiooni: neil on olemas ekskavaator, nad on võimelised majandusraskuste ajal kaevama suure augu ja on suutnud sinna põletamiseks kütust osta,” muigas Olav Osolin.

Läti siseministri kurjustamist nalja korraldajate osas pidas ta osaliselt õigustatuks.