DnB NORD Banka avalikest suhetest öeldi Läti Delfile, et aasta jooksul on inimeste arv, kes hindab oma pere majanduslikku olukorda „heaks" või „pigem heaks" kukkunud 10 protsendilt 2,1 protsendini.

Septembrikuus hindas oma pere olukorda hindega „keskmine" 39 protsenti lätimaalastest, võrdluseks: aprillis oli neid üle 60 protsendi. 58 protsenti pani hindeks „halb" (aasta tagasi 37 protsenti).

Samuti on Läti elanikud endiselt tuleviku suhtes pessimistlikult meelestatud: vaid 10 protsenti respondentidest usub, et lähima aasta jooksul läheb nende elu paremaks, 38 protsenti aga ootab vaid olukorra halvenemist.