“Majanduskriisi sattunud ühiskondi saab aidata vaid valitsuse ja parlamendi sihikindel, otsustav tegevus kriisist väljumiseks ning majandusolukorra edendamiseks. Seejuures on oluline, et peetakse kinni kokkulepetest nii riigi sees kui ka rahvusvaheliselt.” ütles Eesti riigipea.

Presidendid Ilves ja Zatles tõdesid, et Balti riikide finants- ja majandusolukord on erinev, kolme maa probleemid on erinevad, kuid igaühe õnnestumised või ebaõnnestumised mõjutavad kogu piirkonna mainet, teatas presidendi kantselei.

“Vastutades muidugi eelkõige iseenda probleemide lahendamise eest, vastutame me samal ajal ka kõigi Balti riikide eest,” sõnas president Ilves. “Olen kindel, et Läti saab oma probleemide lahendamisega hakkama. Mina usun Lätisse. Läti ei ole oma muredega üksi, tema kõrval seisavad kindlate liitlastena Eesti ja Leedu, kogu Euroopa Liit.”

Kõneldes Euroopa Liidu tulevikust, rõhutasid presidendid Ilves ja Zatlers Lissaboni lepingu jõustumise olulisust, et saaksime edasi minna dünaamilisema, ühtsema, tugevama Euroopaga.

Kohtumisel räägiti samuti Läänemere strateegia tähtsusest piirkonnale, mis sõltub kõigi siinsete riikide panustamisest.