„Peremehetuks jäänud kabeli juurde kinnistu moodustamine on alles pooleli, peale objekti kinnisturaamatusse kandmist saab õigeusukirik selle täieõiguslikuks omanikuks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk Raepressi vahendusel.

Lepingu allkirjastasid linnapea Edgar Savisaar ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Kornelius.

Vanalinnas, nn Rohelisel turul aadressil Pikk tn 34A asub 1909. aastal ehitatud õigeusu kabel, milles on üks väike ruum. Sakraalhoonena toimis kabel kuni 1960. aastate alguseni. Hiljem tehti katset kohandada kabel telefoniputkaks ja kioskiks. Viimati kasutati hoonet kirikliku atribuutika ja postkaartide kioskina. 1990. aastate algul kiosk suleti ning sellest ajast seisab kabel tühjana.

Tallinna volikogu tunnistas Rohelisel turul asuva õigeusukabeli peremehetuks ehitiseks ning andis kabeli Tallinna Kesklinna valitsuse valitsemisele ja bilanssi.

Täna sõlmitud lepinguga anti kabeli valdus õigeusu kirikule üle. Pärast Pikk tn 34a ehitise juurde kuuluva maa munitsipaliseerimist ja kinnistamist annab Tallinna linn volikogu otsusest tulenevalt Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalsele Kogudusele tasuta üle ka kinnistu omandiõiguse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid