Kella 16.00 avaldatud andmete järgi jääb Pärnu maakonna valimisaktiivsus vabariigi keskmisele alla, kuna valimas on käinud 47,7 protsenti hääleõiguslikest inimestest.

Pärnu linnas oli kella neljaks hääletamas käinud 16 711 inimest ehk 47,6 protsenti valijaist.

Toodi välja ka põnev tendents, et hommikul vara olid hääletamas käinud peamiselt vanemad inimesed ja kuskil päeval kella 14.00-st hakkasid käima rohkem nooremad ja pered.


Valimiskomisjonide vaatlejate poolest oli kõige rohkem näha tänase maavanema Toomas Kivimäe valimisliidu esindajaid, kes kõik hindasid komisjonide töö professionaalseks ja kinnitasid, et rikkumisi ei ole avastatud.