"Mingite salakokkulepete olemasolu ma ei usu üldse," ütles Liik intervjuus
. "USA pole selline riik, see läheks väga sügavasse vastuollu sellega, mida Ameerika Ühendriigid üldse on. Sellised asjad tuleksid USA-s väga kiiresti välja, sest avalikkus ja meedia töötavad väga hästi."

Samas on Liigi sõnul loogiline, kui raketikaitsekilbist loobumine oli osa USA ja Venemaa
kokkuleppest ühistegevuseks Iraani tuumaambitsioonide tõkestamisel, sest raketikilp oligi selle ohu tõrjumiseks kavandatud.

Liigi hinnangul ei maksaks Ida-Euroopal raketikilbist loobumise otsust üle dramatiseerida, sest küsimus taandub pigem selle kilbi otstarbekusele. Samuti pole alust arvamuseks, nagu oleks see samm märgiks NATO nõrkusest ja allumisest Venemaa diktaadile.