"Seetõttu paneb imestama Roheliste emotsionaalne  pahameelepurse reglemendi üle, mille kinnitamises nad ise osalenud on," selgitas Delfile rahvusringhäälingu eetikanõunik Tarmu Tammerk.

"Paraku sisaldab Roheliste avaldus ka valeinfot. ETV ja Vikerraadio igakolmapäevastesse suurtesse valimissaadetesse esinejate valikul ei arvestata üldse seda, kas erakond või nimekiri on juba kohalikes omavalitsustes esindatud, nagu Rohelised ekslikult väidavad," jätkas ta.

Iganädalastesse valimissaadetesse valiti Tammerki kinnitusel 10 esinejat kahes jaos: viis kohta igas saates läks erakondadele või nimekirjadele, kes on esindatud antud regioonis pikimate nimekirjadega; ülejäänud viis kohta loositi avalikus telesaates ETVs. Rohelised nende kriteeriumide alusel saadetesse valituks ei osutunud, nagu ka paljud teised.

"Vaatame näkku faktidele: kokku kandideerib Eestis 955 nimekirja, aga ETV ja  Vikerraadio ühisdebatte on viis. On mõistetav, et ERR üritab anda hea läbilõike kohalikel valimistel kandideerijatest. Aga on mõeldamatu kutsuda 955 nimekirja pluss üksikkandidaadid viide ETV ja Vikerraadio ühissaatesse," tõi ta välja. "Iga valikuprintsiip tekitab kelleski rahulolematust. Ilmselt võiksid paljud teisedki kandideerijad esitada avalikkusele pika loendi põhjustest, miks just see nimekiri peaks osalema ERRi kolmapäevaõhtustes valimissaadetes."