Veskimägi sõnul lahkub ta nii parlamendist kui ka erakonnast juba nüüd, et valmistuda täielikult uueks ametiks: „Tahan, et minu poliitikast lahkumine oleks ühene ega jätaks mingeid küsimusi õhku.“ Veskimägi kinnitusel ei vaata ta poliitikast lahkudes tagasi, vaid edasi ja keskendub uue ameti pakutavatele väljakutsetele: „Minu lahkumise põhjus ei peitu poliitikas vaid energeetikas.“

Veskimägi asub ametisse alates 1. detsembrist pärast senise juhatuse esimehe Lembit Vali teenistuslepingu lõppemist. Ettevõtte juhatuses jätkavad Peep Soone ja Kalle Kilk.

Veskimägi sõnul pole Elering tavaline kasumile suunatud äriettevõte, vaid organisatsioon, mis täidab otseselt avalikust huvist tulenevaid süsteemihalduri ülesandeid tagades seadustest lähtuvalt võrdse kohtlemise kõigile turuosalistele. "Eleringist peab kujunema toimiva elektrituru nurgakivi Eestis. Loomulikult pean seda ametikohta suurepäraseks võimaluseks jätkata oma viimaste aastate energiaturu avamise suunalist tööd parlamendis. Heaks ettevalmistuseks oli ka põhivõrguettevõtja Eesti Energiast eraldamise komisjoni töö vedamine selle suve jooksul" lisas Veskimägi. Veskimägi sõnul on põhivõrguettevõtja esmane ülesanne tagada elektrisüsteemi tehniline toimimine, turuplats turuosalistele ning varustuskindlus tarbijatele.

Veskimägi on olnud Eesti Vabariigi rahandusminister, parlamendipoliitik, erakonna Res Publica juht ning Rahandusministeeriumi avaliku halduse osakonna juhataja.

Peep Soone on Eleringi juhatuse liige alates 2006. aastast ja vastutab finantsvaldkonna, kliendisuhete ja elektriturgude teema eest. Kalle Kilk on alates 2007. aastast vastutanud juhatuse liikmena Eleringi vara haldamise eest. Mõlemad mehed on pikaajalise energiasektori töökogemusega.

Eesti Vabariigi valitsus otsustas eelmisel nädalal eraldada võrguettevõtja Elering OÜ Eesti Energia kontsernist ostu teel. Eesti põhivõrguettevõtja Elering OÜ eraldamise eesmärk on Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt tagada põhivõrkude sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest ning luua tingimused elektrituru tekkimiseks Eestis.