Pärna soovib rakendada oma õigusalaseid teadmisi ja professionaalseid kogemusi Tallinna linnavolikogus, et volikogu ja linnavalitsuse tegevus oleks kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, linnavõim toimiks avalikult ja ausalt järgides seadusi ning demokraatlikke valitsemistavasid, teatas erakond.

“Pean tähtsaks ausat linnavalitsemist — seadus ei tohi olla kaitsemüür juriidiliselt korrektsele, kuid ebaeetilisele ning korruptiivsele käitumisele,” sõnas Pärna.

Ta seab esiplaanile koduomanikest linnakodanike huvide eest seismise, sest olukorras, kus riigikogu on loonud aluse koduomanike maamaksust vabastamiseks, sõltub selle realiseerumine omavalitsuse volikogu otsusest.

Samuti vajab tema hinnangul suuremat tähelepanu monopoolsete kommunaalteenuste hinnakujundus, planeeringute kehtestamise õiguspärasus ja jäätmekäitluse korralduse otstarbekus.

“Tulenevalt oma varasemast tegevusest eraõiguse loojana justiitsministeeriumis, tänasest tegutsemisest notarina ja õiguseksperdina ning Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liikmena on mul selleks eeldused ja tahe olemas.”

Pärna peab omaette väärtuseks ka erakondlikku demokraatiat, sest ehkki Euroopa Parlamendi valimiste tulemused näitasid üksikkandidaatide edu, ja väljendasid teatud pettumust erakondades, astus ta Isamaa ja Res Publica Liitu ning osaleb valimistel veendumusega, et demokraatlik ühiskond saab rajaneda laiapõhilistel rahvaerakondadel ning sellega kaasneval vastutusel.

“Iga uus erakonnaga liituja saab selle sammuga ning eeskujuga vähendada distantsi kodanike ja võimu vahel,” ütles ta.

“Erakondade vastandumisele linnajuhtimises eelistan nende koostööd ja ühisosa leidmist, sest poliitilisest võimuvõitlusest väsinud inimesed ootavad konkreetsete linnaprobleemide lahendamist,” lausus Pärna.