Läti presidendi kantseleist öeldi Läti Delfile, et see on esimene ametlik kohtumine Zatlersi ja Nõukogude poolel sõdinud veteranide vahel. Presidendi kantseleist ei osatud öelda, kas eelmised presidendid on selliseid kohtumisi pidanud.

130. Läti laskurkorpus loodi 1944. aasta juulis. Sellesse kuulusid 43. kaardiväe- ja 308. Läti laskurdiviis. Läti territooriumil toimunud lahingutest võttis osa ka Läti rahvuslik lennupolk. 15. oktoobril 1944. aastal toimus Riias 130. Läti laskurkorpuse väeosade pidulik paraad, millega tähistati Saksa vägede väljatõrjumist Riiast.