Tänases Eesti Ekspressist võib lugeda kaitsepolitsei salvestisi, kus Tallinna linnavolikogu liige Elmar Sepp vestleb mitmesugustel teemadel Ivo Parbusega, keda kahtlustatakse pistise võtmises.

Pilv peab äärmiselt kahetsusväärseks, et kohtueelse menetluse staadiumis, kus toimikud on antud tutvumiseks kaitsjatele ja kaitsealustele, lekib toimikutes olnud materjal ajakirjandusse enne, kui kaitsealused ja kaitsjad on saanud oma seisukohta väljendada.

„Osa avaldatud materjali ei oma kriminaalasjas mitte mingisugust tähtsust ja see tuleks toimikust kõrvalda kui mittevajalik,“ sõnas Pilv, lisades, et kaitsjad pole veel jõudnud esitada taotlust ebavajaliku materjali menetlusdokumentidest eemaldamiseks.

„Enne kui selliseid küsimusi pole menetluslikult ära lahendatud, kas materjal vajalik või mitte, enne on see juba lekitatud ajakirjandusse. Ma küsin, milleks see vajalik on? See on vajalik ažiotaažiks, see on kõmu, see on vajalik avaliku huvi tekitamiseks. Ma küsin, kas meie õigusmõistmine on kollase kroonika ja seltskonnajakirjanduse tekkimise uus kuum trend või on õigusemõistmine midagi tõsisemat? Mul on tunne, et aeg ajalt kaalub kroonika seltskonna pool õigusmõistmise olemuse üles,“ sõnas advokaat.

„Kuidas saab ajakirjaniku kätte sattuda sõnasõnaline toimikus olev materjal,“ küsis Pilv. „Ma olen toimikut lugenud, see on sõna-sõnalt ümber kirjutatud. Siin ei saa juttugi olla uurivast ajakirjandusest. Õigusemõistmine peaks käima teises järjekorras, mitte aga ajakirjanduse kaudu valikuline tõendite käsitlemine ja hindamine-kommenteerimine.“

Pilve sõnul jäävad talle arusaamatuks väited, et sellised lekked on kaitsjate ja kaitsealuste huvides. „Öelge üks kaitsealune inimene, kes on huvitatud enne kohtuprotsessi enda kohta informatsiooni avaldamisest ajalehes?“

Advokatuur esimees avaldas nördimust selle üle, et Eestis on saanud tavaks kaitse õiguste pidev rikkumine. „Rikutakse põhiseaduslikke garantiisid, õigust heale nimele ja süütuse presumptsioonile enne kohtuistungit,“ on see Pilve sõnul äärmiselt kahetsusväärne.