„Lugesin läbi Eesti Ekspressis avaldatud materjalid KAPO lindistustest Parbuse ja Sepa jutuajamiste kohta. Mulle oli see lugu küll pettumuseks. Kui 17 toimikut piirduvad ainult taolise lobaga, siis ei pruugi sellest kriminaalasjast küll midagi põhjapanevat välja tulla. Sest pange tähele — videolindil pole fikseeritud isegi seda, mida Parbus ikkagi luges, st kindlat fakti ei ole. Menetlusest on kadunud ka lugu Parbuse kodus leitud peidikust ja tema abikaasa osast selle juures, mis algul suure käraga üles tõmmati. Imestama paneb, kas nende materjalide alusel hoitigi inimest kuus kuud kinni? Või püüti kinnihoidmisega saavutada mingeid muid eesmärke, millest me praegu veel ei tea.

Võib-olla seepärast need materjalid nii kiiresti lehte lekitatigi, et neil õiget kriminaalset sisu ei leitud olevat. Eesti Ekspress on aga usinasti jälgi seganud. Esiteks siis, kui kirjutatakse, et need toimikud on Keskerakonna juhtide suvine lemmiklugemismaterjal. Mina küll ei tea ühtegi Keskerakonna juhti, kes on neid 17 toimikut lugenud. Loevad ikkagi vaid need ajakirjanikud ja muud avaliku elu tegelased, keda selleks hiljukesi prokuratuuri on kutsutud. Keskerakonna juhtidest räägitakse selleks, et varjata, kustkaudu materjalid tegelikult lagedale ilmusid. Teiseks on jälgi segatud siis, kui süü aetakse kaitsepolitsei peale, kuigi kõik viitab nende levitamisel noortele respublikaanidele prokuratuuri juhtkonnas.

Lugemisel tuli mulle meelde vandeadvokaat Daisy Tauk, kelle kohta käivaid väga isiklikku laadi kuulujutte uurimistoimikutest samamoodi on levitatud. Nendel asjadel ei ole kriminaalset tähendust, pigem soovitakse tekitada psühholoogilisi pingeid ja rikkuda inimeste isiklikke suhteid.

Väga loodan, et poliitiliselt kallutatud materjalide lekitamisel prokuratuuris nüüd ükskord piir ette pannakse ja Rein Lang justiitsministrina hakkab täitma oma põhiseaduslikku ülesannet tagada kriminaalasjade objektiivne menetlus, millest siiamaani jääb vajaka.“