Projekti esimese osa raames viibis eelmisel nädalal Palestiinas Eesti e-Riigi Akadeemia ekspertgrupp, et saada ülevaade Palestiina e-valitsuse juurutamise arengust ning täpsustada edasise koostöö vorme, teatas välisministeeriumi pressitalitus BNS-ile.

"Esimene koostööprojekt loob hea aluse ja võimalused ka edasisteks koostööprojektideks Palestiina avaliku sektori kaasajastamisel," ütles välisminister Urmas Paet.

"Järgmise sammuna tuleb Palestiina omavalitsusel langetada mitmeid strateegilisi otsuseid nii info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuri kui ka kodanikele suunatud e-teenuste arendamisel," rääkis Palestiinas viibinud ekspertgrupi koosseisu kuulunud Hannes Astok.

Eesti e-kogemusega tutvumiseks ja projekti jätkamiseks saabub septembris projekti teise osa raames Eestisse e-Riigi Akadeemia nädalasele koolitusele 20 Palestiina omavalitsuse juhtivat ametnikku.