Esimest korda mullu detsembris vallandatud Lepp tuli ringhäälingunõukogu 14. veebruari otsusega ETV peadirektoriks kinnitada, sest ta viibis distsiplinaarkaristuse määramise ajal haiguslehel. Lepp sai õiguse ka töövaidluskomisjonist.

Esmaspäeval tehtud kolmandat vallandamisotsust põhjendas ringhäälingunõukogu neljal leheküljel.

Toomas Lepp ei ole suutnud 1999. aasta eelarve raamides ETV tegevust üles ehitada ja juhtida selliselt, et see oleks taganud ETV reaalse tulude ja kulude tasakaalu, märkis ringhäälingunõukogu ETV revisjoni aruandele viidates.

Lepa sõnul jääb nõukogu esmaspäevane otsus ilmselt praeguse koosseisu viimaseks. "Ei ole ju kolmandat korda võimalik ühte ja sama inimest vallandada," ütles Lepp BNS-ile.

Ta väitis, et kõik senised vallandamisotsused on olnud ebaseaduslikud. "Otsused on argumenteerimata, mulle pole neist teatatud ja need kubisevad faktivigadest," rääkis Lepp.

Lepp ütles, et ringhäälingunõukogu esimees Paul-Eerik Rummo kutsus ta esmaspäevaks koosolekule, kus arutatavat PriceWaterhouseCoopersi koostatud ülevaadet ETV finantsolukorrast.

"Palusin aega sellega tutvumiseks, kuna siiani polnud mulle seda näidatud. Siis lubati mul ära minna, tunni aja pärast selgus aga, et mind on taas vallandatud," kirjeldas Lepp toimunut.

Lepa väitel näitab ringhäälingunõukogu esmaspäevane otsus veelkord, et temast tahetakse lihtsalt lahti saada. "Seda tõestab ka punkt, et kõik süüdistused mulle võetakse tagasi, kui omal soovin tingimusteta lahkuksin," sõnas Lepp.

Ringhäälingunõukogu teatas, et kui Lepp lahkub ise ETV peadirektori kohalt tingimusi esitamata, siis tunnistatakse talle määratud distsiplinaarkaristus töölepingu lõpetamise näol kehtetuks.

Audiitorfirma PriceWaterhouseCoopersi ülevaade ei saa Lepa sõnul tema vabastamise aluseks olla, kuna selles on lause: "...seega võib aruanne sisaldada faktivigu...". "Järelikult on vaja kõigepealt ülevaates esitatud materjale kontrollida, mitte võtta seda aluseks kellegagi töölepingu lõpetamisel. Seda dokumenti ei saa praegusel kujul tõsiselt võtta," rääkis Lepp.

Ringhäälingunõukogu viitas oma otsuses aga audiitorfirma ülevaatele, kus seisab, et aktis kirjeldatud olukorda oleks võimalik olnud vältida läbimõeldud ja adekvaatselt planeeritud finantsjuhtimisega.

ETV peadirektorina oli Toomas Lepp vastavalt ETV põhikirjale kohustatud tagama ETV tegevuse tasakaalus eelarve raamides, seisab ringhäälingunõukogu otsuses.

ETV-d juhib ringhäälingunõukogu otsusel jätkuvalt Tiina Kangro peadirektori kohusetäitjana.

Riigikogu kavatseb kinnitada ringhäälinguseaduse muudatuse, millega lõpevad ETV ja Eesti Raadio juhtkonna volitused koos uue ringhäälingunõukogu koosseisu ametisse asumisega.