9. juulil jõudis Kadriorgu Tallinna linnapea kiri "Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamise olukorrast". Riigipeale edastatud pöördumises on muuhulgas kirjas: "Nii mõnegi valdkonna arendamine on läinud küllaltki komplitseeritult. Tahan Teid teavitada asjade käigust ja sellest, et olen antud teemal saatnud 29. mail 2009 kirja Eesti Vabariigi peaministrile hr. Ansipile ning ärakirja Euroopa komisjoni Danuta Hübnerile ja regionaalpoliitika peadirektoraati Alain Roggerile, kuid senini pole minuni jõudnud mingit tagasisidet selles kirjas tõstatatud olulistele probleemidele."

Lisas on Savisaare kiri peaministrile, kus tunnistatakse, et riigipoolse venitamise tõttu on pidanud Tallinn loobuma mitmetest suurtest ehitusprojektidest.

Valitsuse meedianõunik teatas pärast Delfi uudise ilmumist, et peaministri büroo on Savisaare kirjale vastanud. Kiri saadeti linnapeale reedel, 10. juulil.

Kirjas "EL struktuurivahendite rakendamise olukorrast" seisab muu hulgas, et valitsus peab väga oluliseks Eesti pealinna arengut ja käekäiku. "Tallinn ei tohiks negatiivselt erineda teistest kohalikest omavalitsustest struktuurvahendite kasutamise suutlikkuse poolest. Valitsus eesotsas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on kindlasti ka edasipidi valmis aitama Tallinna Linnavalitsust Euroopa Liidu struktuurvahendite rakendamisel."