Eestis on 302 vangi 100 000 elaniku kohta, kirjutab Euroopa statistikaamet Eurostat. Selle näitaja järgi oleme kõige vangiderohkem riik terves Euroopa Liidus. Eestile järgnevad Läti (293 vangi 100 000 elaniku kohta) ja Leedu (232 vangi 100 000 elaniku kohta), kirjutab Eesti Päevaleht Online.

Kõige madalamad vangistusmäärad on Sloveenias (60 vangi 100 000 elaniku kohta), Soome (68 vangi/100 000 elanikku) ja (Taani 71 vangi/100 000 elanikku). Kokku oli Euroopa Liidus 2006. aastal 599 800 vangi.