Sel aastal peaks kokkuhoidu olema 3,7 miljonit krooni ja tuleval aastal kümme miljonit krooni, ütles peaminister Andrus Ansip täna valitsuse pressikonverentsil.

Minister Urve Palo ülesanded jagatakse nelja ministeeriumi vahel. Rahvastikupoliitikaga seotud ülesanded lähevad üle sotsiaalministeeriumile, integratsioonipoliitikaga seotud ülesanded kultuuriministeeriumile, väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslastega seotud ülesanded haridus- ja teadusministeeriumile ning represseeritute ja represseeritutega võrdsustatud isikutega seotud ülesanded regionaalministrile.

Ansipi sõnul koondatakse 12 rahvastikuministri büroo ametnikukohast seitse. Kahe ametikoha vahendid lähevad sotsiaalministeeriumile ja kolme töökoha töötasuvahendid kultuuriministeeriumile.