“Tänaseks on meile teatavaks saanud kavandatava koalitsioonileppe esialgne sisu ja iseloom. Kolme osapoole — Reformierakonna, Isamaa ja Respublika Liidu ja Rahvaliidu — moodustatava valitsuse koalitsioonileppes püstitatud kolm põhieesmärki on küll õiged ja head, aga vaadates eesmärkidele jõudmiseks samas toodud tegevuskava on selge, et püstitatud eesmärke ei suudeta või siis ei taheta saavutada,” seisab pöördumises.

Roheliste arvates põlistaks uus koalitsioon majanduskriisi, kuna puuduvad arusaadavad majanduse kasvatamise põhimõtted ning teed ning ei loo ka lahendusi ning leevendusi praegusele kriisile.

“Oleme seisukohal, et kriisiaeg ei ole sobilik avalikku dispuuti eirava võimuliidu järjekordseks loomiseks. Tänane olukord vajab tõepoolest kiiret tegutsemist, kuid võimu nimel ollakse valmis jälle unustama ratsionaalsed lahendused kogu ühiskonna jaoks. Järjekordne suletud ja tankimeeskonnana toimiv valitsuskabinet oleks ühiskonnale selgelt väsitav ja vaid poolikuid lahendusi pakkuv,” seisab roheliste pöördumises.

Rohelised on valmis toetama Eesti jaoks arukaid ja edasiviivaid plaane, kuid selle eeltingimuseks on arutelude toomine suletud uste tagant avalikkuse ette ja kõigi huvitatud osapoolte sisuline kaasamine.

“Tegemist ei ole täna mitte pelgalt võimukriisiga, vaid kogu ühiskonna kriisiga ja see on avalikkuse asi — suhelda tuleb täna piisavalt avatult kõigi osalistega — nii erakondade, vabaühenduste kui ettevõtjatega,” kinnitavad rohelised.