Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ja Rahvaliidu loodav valitsusliit hoidub aastatel 2010-2011 tänaseid ja uusi töökohti ohustavast tööjõumaksude tõstmisest, ning ei tõsta ka sotsiaalmaksu määra. Plaanis ei ole kehtesta 2009-2011 kinnisvaramaksu ega ühtki muud uut maksuliiki. Säilib ka eluasemelaenude intresside maksuvabastus neile, kes võtsid eluasemelaenu enne tänavu 1. septembrit.

Samas kaalub uus loodav liit saaste- ja tarbimismaksude tõstmist ning tõstab 1. juulist käibemaksumäära 20 protsendini, kuid säilitab erisused 9 protsendi tasemel ravimitele ja meditsiiniseadmetele, majutusteenustele, raamatutele, töövihikutele ja perioodilistele väljaannetele;

Tulumaksumäära langetamine 18 protsendini, tulumaksuvaba miinimumi tõstmise 2500 kroonini ja tulumaksuvabastuse esimesest lapsest jõustumine lükatakse edasi edasi aastani 2011.

1. juulist jõustuvad töölepinguseaduse muudatused, mille kohaselt koondamise korral on töötuskindlustuse maksimummäär 4,5 protsenti, töötasu asendusmäärad 50 ja 40 protsenti, vabatahtliku lahkumise korral hüvitisi ei maksta ning koondamise puhul makstakse hüvitisi järgmiselt: alla 5 aastase tööstaaži korral maksab tööandja 1 kuu, 5-10 aastase tööstaaži korral tööandja 1 kuu ja töötukassa 1 kuu, 10-20 aastase tööstaaži korral tööandja 1 kuu ja töötukassa 2 kuud ning üle 20 aastase tööstaaži korral tööandja 1 kuu ning töötukassa 3 kuud töötasu. Varem olid valitsus, tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit kolmepoolselt kokku leppinud, et töö kaotanule makstakse esimesed sada päeva 70 protsenti palgast ning seejärel 50 protsenti.

Ka alustab loodav valitsusliit tuumajaama rajamise ettevalmistustega ja võtab 2011. aastal vastu tuumajaama ehitamist reguleeriva seadusandluse ning avab 2010. aastal elektrituru 35 protsendi ulatuses.

Koalitsioonileppe kohaselt vähendatakse riigile mitteomase tegevuse ettevõtluse osa ja kaalutakse riigile kuuluvate äriühingute Eesti Loto, Eesti Lootsi, Eesti Posti, Sotsiaalhoolekanne, Tallinna Lennujaam ja teiste sarnaste ettevõtete või nende opereerimisõiguse müüki avalikul enampakkumisel.
Eesti Energiat, Tallinna Sadamat ega Eesti Raudteed uuel valitsusliidul plaanis erastada ei ole.

“Olen seisukohal, et kriisiaeg ei ole sobilik avalikku dispuuti eirava võimuliidu järjekordseks loomiseks. Tänane olukord vajab tõepoolest kiiret tegutsemist, kuid võimu nimel ollakse valmis jälle unustama ratsionaalsed lahendused kogu ühiskonna jaoks. Järjekordne suletud ja tankimeeskonnana toimiv valitsuskabinet oleks ühiskonnale selgelt väsitav ja vaid poolikuid lahendusi pakkuv,” nentis Strandberg oma blogis koalitsioonileppe kava avalikustades.