Samal ajal oli Soome õdedel olnud veidi rohkem kokkupuuteid HIV-sse või aidsi nakatunutega, vahendab Tampere ülikooli uuringutulemusi Eesti Päevaleht Online.


81 protsendil Soome, 42 protsendil Eesti ja 7 protsendil Leedu õdedest oli palutud HIV-patsiendi eest hoolitseda ja nendest vastavalt 88, 59 ja 19 protsenti olid seda ka teinud.

Õdesid küsitleti 2006. aastal. Uuringu tulemustest selgus, et õed, kellel oli olnud rohkem kokkupuuteid HIV-positiivsete inimestega, suhtusid neisse ka paremini ja olid altimad neid abistama.

Õdede liidu tegevuse koordinaator Ulla Raid kommenteeris, et kuigi suhtumise võrdlus tõi esile Eesti õdede negatiivsema hoiaku, ei tähenda see, et õed ei teeks oma tööd. Vaatamata enda hoiakule täidavad nad oma ametikohustust. Raidi sõnul ei ole õige teha uuringutulemuste põhjal järeldusi, et negatiivne hoiak väljendub kuidagi ka õdede töös.