Tatevosjani kinnitusel sõitis ta Eestist Venemaale 29. aprillil. "Kell 12.40 jõudsime Koidula piiripunkti, kus meid kontrolliti kella kaheni päeval. Öise Vahtkonna liikmeid käsitletakse Eesti piirivalvurite poolt alati kõrgendatud tähelepanuga. Ka sellel korral paluti meil sõita täiendavale läbivaatusele," rääkis aktivist Delfi Ida-Virumaa korrespondendile.

"Meie masinat kontrollis just piirivalve, mitte tolliametnik. Ta otsis nii hoolsalt midagi, et ei märganudki, kuidas läbivaatuse käigus jättis minu autosse võtmekimbu, kus on nähtavasti piiripunkti kõigi teenistusruumide ja sõiduauto Audi võtmed. Kokku oli kimbus 13 kabinetivõtit ja üks autovõti," selgitas Tatevosjan, kes võttis võtmed endaga Venemaale kaasa.

Tagasi Eestisse naastes, pakkus ta võtmeid kohe ka piirivalvuritele, kuid need ei huvitanud mitte kedagi. "Nähtavasti ei soovi piirivalvurid tunnistada, et lasid läbi sellise lapsuse. Aga kas sel juhul ei ole Eesti piir mitte lukust lahti?" küsib mees.

Tatevosjan on jätkuvalt nõus võtmed piirivalvele üle andma, kui vaid keegi tunneks vähegi huvi nende vastu.

"Võtmekimp, mida Sarkis Tatevosjan Delfile kirjeldas ei kuulu Eesti Piirivalvele. On täiesti välistatud, et piiripunkti teenistusruumide võtmeid niimoodi kimpu seotuna keegi kaasas kannab. Ei passikontrolörid ega ka teised teenistuses viibivad piirivalvurid ei kanna teenistuses võtmeid kaasas," kinnitas Delfile piirivalveameti pressiesindaja.

"Isegi, kui kellelgi oleks võti teenistusruumidesse, ei pääseks sinna ilma spetsiaalse magnetkaardita. Eesti Piirivalve kinnitab, et meie piir on jätkuvalt hästi valvatud ning piiripunktide teenistusruumidele ligipääs on rangelt piiratud.
 
Sarkis Tatevosjan võttis 30. aprillil Koidula piiripunktiga ühendust ja teatas leitud võtmekimbust ning talle kinnitati ka siis, et tegu ei ole piiripunkti võtmetega.
 
Eesti Piirivalve võib Sarkis Tatevosjanile abi pakkuda võtmete omaniku leidmisel. Kui ta ei suuda võtmekimbu omanikku ise leida, siis võib ta võtmed tuua piirivalveameti valvelauda ning piirivalve teeb kõik selleks, et võtmete õige omanik leida ja need omanikule tagastada," selgitas pressiesindaja.