Sest mille muu kui omamoodi astmelise tulumaksu kavaga on Padari plaani näol tegu. Nn tavaliste inimeste tulumaksu tõstaks rahandusminister praeguselt 21 protsendilt 26-le, ent need, kelle tulu on üle 40 000 krooni kuus, maksustaks Padar 30-protsendiga. Mis tähendab, et nendelt, kellel veel töökoht on, väänatakse välja viimane, mida väänata annab.

Aga see pole ju veel kõik. Peale selle tahaks veel automaksu, aktsiisitõusu, maamaksu ja hasartmängumaksu suurendamist, töötuskindlustusmaks suureneb niikuinii. Ära tahaks võtta laenuintressikulu ja koolitusraha tagastuse ning külmutada maksuvaba tulu määra. Puudub veel lastetusmaks ja habememaks!

Padari kava näitab, et riigi majandamine on omadega viimseni metsas, aga valitsuse pikaajalise silmade sulgemise probleemide ees ning ebakompetentsed otsused peab maksma maksumaksja. Riigi enese tegevuskulude kokkuhoidu kavandatakse väikeses mahus ning erakondade rahastamisest tõmmataks maha vaid seitse protsenti - sellal kui keskmise sissetulekuga perekonnalt röövitaks ligi ühe kuu palk.

Ainult et maksude tõstmine ei loo ühtegi töökohta. Mitte ainsatki! Mida suuremaks kasvab töötute armee, seda vähemaks jääb maksude maksjaid. Töötuse probleemist on valitsus eesotsas peaministriga aga oma käed täiesti süüdimatult puhtaks pesnud – just nagu elaksid meie ministrid mõnes teises reaalsuses kui ülejäänud kodanikud.