Kui seadus jõustuma peaks, annaks see Vene kohtule võimaluse mõista natsismi õigustamise eest süüdi kõiki endise NSV Liidu alade elanikke, vahendasid ERR Uudised saadet "Aeg luubis".

"See on strateegia osa - et seaduseelnõu tuli välja eelmisel nädalal just holokausti päeval "Vremjas" olnud neljaminutilise looga, mis puudutas Eestit ja natuke Ukrainat, tähendab seda, et Venemaa on oma suhetes endiste liiduvabariikidega läinud üle operatsioonides uuele tasandile - rünnakule," sõnas Rebane.

Konkreetselt Eesti suunal tähendab see Rebase sõnul antifašismi trummi tagumise kõrval nüüd püüdu tekitada lõhet Eesti ja Soome vahel.

"Soome, kes on traditsiooniliselt olnud nii poliitiliselt kui isiklikul tasandil Eesti suurim sõber, siis viimase poolteise aasta jooksul tulnud mängijad - Hietanenid, Lotilad, Bäckmanid jne - ei saa olla ainult juhus, et nad nüüd järsku kerkisid esile," lisas ta.

Mainitud Helsingi Ülikooli dotsent Johan Bäckman on ajakirjanduses lubanud anda oma pronkssõduri konflikti tagamaid lahkava Eesti-vaenuliku raamatu 9. maiks välja ka eesti keeles.

Saate "Aeg luubis" andmetel on end antifašistina esitleva Bäckmani raamatu tõlkija Risto Teinonen, kes on tuntud oma positiivse suhtumise poolest natsionaalsotsialismi ideedesse.