Täna kell 13.22 sai häirekeskus teate tulekahjust Audru vallas Jõõpre kütusetanklas. Tankuri all asuvast kütusevooliku šahtist tuli suitsu, teatas Lääne-Eesti päästekeskuse pressiesindaja.

Kohapeal olnud töölised kustutasid põlengu ise, päästjad kontrollisid tulekahjukoha üle.

Tulekahju sai alguse tankla varikatuse remontimisel teostatud keevitustöödest.

Tuleohutusinspektorid algatasid tuleohutusnõuete rikkumise ulatuse väljaselgitamiseks väärteomenetluse.